در حال انتقال به بانک ... processing...

طراحی پروژه

29 اردیبهشت 1400 | 14:31
طراحی پروژه

در بخش طراحی پروژه تمامی تجهیزات به صورت دو بعدی و سه بعدی طراحی و در پروژه ها جا گذاری می شوند.

طراحی در وهله ی اول یکی از مهم ترین اقدامات برای راه اندازی رستوران، کافی شاپ و... شما عزیزان است. که با بکار گیری اصول و استاندارد های طراحی و بررسی نقشه و اندازه گیری، می توانید داشتن  یک آشپزخانه اصولی را با ما تجربه کنید.

یک آشپزخانه رستوران با طراحی ضعیف می تواند هرج و مرج ایجاد کند، حتی ممکن است باعث تصادف شود در نتیجه هنگام راه اندازی رستوران باید به طراحی آن دقت کنید.

طراحی و تجهیز کردن پروژه ها باعث می شود که تمام تجهیزات شما اصولی و به طور منظم و با کارایی مربوطه کنارهم قرار بگیرند و باعث سرعت بیشتری در کارکنان برای آماده سازی و پخت غذا بشود.

6 اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی

1 . انعطاف پذیری

2 . سادگی

3 . جریان مواد و پرسنل

4 . سهولت بهداشت

5 . سهولت نظارت

6 . کارایی فضا

هدف اساسی از طراحی و برنامه ریزی یک آشپزخانه صنعتی، دستیابی به یک منطقه ی عملی است که ضمن کاهش نیروی کار، مواد و انرژی مورد استفاده در تهییه غذا، بهترین کارایی و ایمنی را فراهم کند.


واحد های تولید