در حال انتقال به بانک ... processing...

فنی مهندسی

29 اردیبهشت 1400 | 12:49
فنی مهندسی

این واحد در حوزه تولید تجهیزات آشپزخانه وظیفه طراحی  تجهیزات را درتولید محصولات دارد. طراحی در تولید تجهیزات شامل طراحی سه بعدی و طراحی نقشه گسترده جهت ساخت و تولید تجهیزات است که با  محاسبات دقیق و استاندارد ها انجام می شود.

در این بخش طراحی محصولات سفارشی که مشتری با توجه به مشخصات انتخابی خود می خواهد طراحی می شود و به بخش تولید می رود.

همچنین نظارت بر مراحل ساخت و مونتاژ نهایی محصولات نیز جز وظایف این واحد می باشد.


واحد های تولید