در حال انتقال به بانک ... processing...

کنترل کیفیت

29 اردیبهشت 1400 | 11:56
کنترل کیفیت

گروه صنعتی شمس تجهیز به منظور بهبود کنترل و بالا بردن کیفیت، واحد کنترل کیفیت را که واحدی مستقل است با حفظ استاندارد ها و اصول آشنا نموده و کیفیت را جز اهداف و اساس کار خود قرار داده است.

اهداف مجموعه شمس تجهیز:

1 . حفظ استاندارد های تعیین شده 

2 . افزایش بازده کیفی

3 . ارتقاء سطح عملکردی واحد کنترل کیفیت

4 . بازرسی و کنترل محصولات تولید شده

کنترل کیفیت در مجموعه صنعتی شمس تجهیز در سه بخش مجزا انجام می گیرد:

1 . کنترل کیفیت مواد اولیه

2 . کنترل فرایند ساخت

3 . کنترل نهایی محصول تولیدی

پس از پایان هر مرحله تست ها و بازبینی بر روی محصولات تولید شده صورت می گیرد و گواهی تایید مبنی بر اجازه ورود به بخش بعد صادر می گردد.

علاوه بر عملیات کنترل کیفیت مربوط به تولیدات کارخانه که تقریبا بر روی تمامی محصولات به شکل یکسان انجام می گیرد، هر گونه محصول به طور جداگانه و در شاخه تخصصی مربوط نیز مورد تست و کنترل کیفیت قرار می گیرد.


واحد های تولید